Selectie en rekrutering in de zorg

Door onze ervaring en kennis van de gezondheidssector zijn we ons bewust van de steeds groter wordende vraag naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in deze sector. Steeds meer gezondheidsinstellingen zijn op zoek naar verpleegkundigen en ondervinden meer en meer problemen om die in eigen land te vinden. Dit te kort drukt zwaar op de tevredenheid van het huidige personeel en de kwaliteit van zorg die de cliënt/patiënt mag verwachten.

 

Om een antwoord te bieden op dit toenemende tekort zijn wij ons gaan specialiseren in de internationale rekrutering van personeel voor de gezondheidssector: ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen, thuiszorgsector en gehandicaptensector.

 

Bij onze selectie vinden wij het van cruciaal belang dat dit gebeurt op een professionele en ethisch verantwoorde manier, met respect voor de buitenlandse arbeidskracht, maar ook met aandacht voor de toekomstige werkgever. Onze filosofie omschrijft verder wat wij hieronder verstaan en hoe wij trachten een win/win situatie voor kandidaat en klant te realiseren.